Czasowniki nie takie obce jak Ci się zdaje

Jeśli ‘Pick up’ znaczy dla Ciebie coś więcej niż rodzaj nadwozia, a ‘Call on me!’ rzucone na pierwszej randce daje Ci nadzieję na kolejne spotkania, to gratulujemy. Temat czasowników frazowych nie jest Ci obcy.

Stosowane w mowie potocznej czasowniki frazowe (ang. phrasal verbs) są połączeniem czasownika (verb) z przyimkiem (preposition), przysłówkiem (adverb) lub oboma. Takie zestawienie słów nadaje im nowe znaczenie, mające najczęściej niewiele wspólnego z pierwotnym tłumaczeniem jego składowych. Np. run – biegać i out – poza, w połączeniu ’run out’ znaczy już opuścić, wyczerpać.

To nie jedyna trudność, z jaką musimy mierzyć się przy nauce phrasal verbs. Niektóre wyrażenia mogą mieć kilka znaczeń, a czasem przyjmują też rolę idiomów. W dodatku gdy jedno wyrażenie jest rozdzielne (separable), np. I asked him out; przy innych musimy pamiętać o pozostawieniu składowych przy sobie (inseparable). Jak w zdaniu „I will look after her children”, nie „I will look her children after”.

W języku angielskim znajdziemy kilkaset czasowników frazowych, na szczęście specjaliści podkreślają, że do swobodnego porozumiewania się wystarczy nam znajomość około stu najpopularniejszych wyrażeń. 

Jak nauczyć się phrasal verbs?

Najważniejszy jest kontekst. Możemy próbować uczyć się phrasal verbs „na pamięć”, ale nie jest to łatwe i może przynieść Ci nie dość zadowalające efekty. Lepiej przyswajaj je tematycznie, w otoczeniu innych angielskich słów i wyrażeń. Przykład? Uczysz się opisywać swój poranek. Określenie czynności wstawania (‘get up’) lepiej zapadnie Ci w pamięć, gdy przy okazji przyswoisz także słowa oznaczające śniadanie, mycie zębów, ubieranie się, itd. W ten sposób umieścisz phrasal verb w pamięciowej szufladzie. Gdy będziesz potrzebował znaczenia ‘get up’, Twój mózg znajdzie je w grupie skojarzeń z porankiem.

Dobrą techniką uczenia się phrasal verbs jest także parafrazowanie. Spotkałeś się nowym, nieznanym wyrażeniem? Po upewnieniu się, że przetłumaczyłeś je w prawidłowy sposób, powtórz je własnymi słowami. Np. ‘I’ve run out of sugar’ przełóż na ‘I’ve used sugar till none is left.’. Nasz mózg lubi takie połączenia. 

Jeśli mimo wszystko próbujesz podejść phrasal verbs z użyciem słownika – nie ucz się naraz wszystkich znaczeń danego wyrażenia. Wystarczy, że przyswoisz jedno, to najpopularniejsze – znajomość innych przyjdzie z czasem. 


So… don’t give up and go on!:)

Źródło: http://www.ecenglish.com/learnenglish//userfiles/image/seethrough.jpg

[Zuza]