Praca za granicą

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku, emigracja zarobkowa stała się wśród Polaków szalenie popularna. Wg danych statystycznych z Polski wyjechało grubo ponad 2 miliony osób w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Wśród pozostałych Polaków w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, blisko 20% deklaruje chęć wyjazdu.

Dlaczego wyjeżdżamy?

Głównym powodem są oczywiście kwestie ekonomiczne. W zależności od wykonywanego zawodu oraz kraju, w którym świadczy się pracę, zarobki mogą być 2-10 razy wyższe niż w Polsce. Pozostałe przyczyny wyjazdów to: wyższy standard życia, lepsze warunki socjalne, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, korzystniejszy system podatkowy i przyjazna administracja publiczna. Tak więc pomimo otwartych już kilkanaście lat granic, emigracja Polaków nie ustabilizowała się, a ciągle wzrasta.

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Najliczniejszą grupą zawodową pracującą poza granicami naszego kraju są budowlańcy. Znajdują oni zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Belgii. Kolejną grupę stanowią tzw. „złote rączki” czyli ślusarze, hydraulicy ale też spawacze, monterzy itp.. Zatrudnienie znajdują oni w krajach wyszczególnionych powyżej, ale także w Szwajcarii i krajach skandynawskich. Na południe Europy, ale także do krajów Beneluxu oraz Niemiec wyjeżdżają pracownicy sezonowi. Pracują oni przy zbiorach owoców oraz w branży hotelarskiej. Dużą grupę stanowią także pracownicy szeroko pojętej opieki zdrowotnej. Zarówno lekarze i pielęgniarki, jak również osoby zatrudniane do opieki nad osobami starszymi. Głównymi kierunkami dla specjalistów w tych dziedzinach są Niemcy, Austria, Norwegia i Wielka Brytania.

Kto chce wyjechać za pracą?

30% ludzi młodych do 35 roku życia, posiadających średnie lub podstawowe wykształcenie. 24% ludzi zarabiających najmniej czyli poniżej 2tysięcy złotych 53% uczniów i studentów rozważa możliwość wyjazdu.

Dokąd chcemy wyjechać?

34% deklaruje chęć wyjazdu do Niemiec, 18% do Wielkiej Brytanii, 6% do Holandii, 5% do Hiszpanii a 4% do Norwegii. W ostatnich latach tendencje te bardzo się zmieniły, bo jeszcze 3 lata temu roku 30% badanych wybrałoby Wielką Brytanię, 23% Holandię a 10% Norwegię.

Podsumowanie

Jako szkoła językowa nie chcemy nikogo namawiać ani do wyjazdu, ani do pozostania w naszym kraju. Jednak jeśli decydujecie się na emigrację czasową lub stałą, miejcie na uwadze, że w wielu krajach podstawowym wymogiem otrzymania pracy jest znajomość języka. Jest to warunek konieczny szczególnie, gdy w ramach pracy będziecie musieli komunikować się z innymi ludźmi. Język będzie również jednym z podstawowych wymogów przed otrzymaniem awansu. Tak więc zainwestujcie w siebie przez wyjazdem i postarajcie się jak najlepiej poznać język kraju do którego chcecie się wybrać. My Wam w tym pomożemy.