Certyfikat z języka angielskiego

Wytyczne jak należy sprawdzać stopień zaawansowania w nauce języka obcego, zostały opracowane przez Radę Europy i opublikowane w dokumencie „Europejski system opisu i kształcenia językowego”. Skala CEFR pozwala na określenie poziomu zaawansowania według jednego standardu oraz na porównanie ze sobą egzaminów z kilku języków. Skala składa się z następujących poziomów A1 i A2 opisują słuchacza początkującego, B1 i B2 -samodzielnego, natomiast C1 i C2 - zaawansowanego. Do egzaminu warto przystąpić po ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

Certyfikaty Cambridge ESOL

Certyfikaty Cambridge ESOL to najbardziej znane certyfikaty językowe na świecie. Wydawane są przez Uniwersytet Cambridge od blisko 100 lat. Za przeprowadzanie ich w Polsce odpowiedzialny jest British Council. Oferowane egzaminy różnią się od siebie poziomem trudności. Pierwszym poważnym certyfikatem jest FCE, który potwierdza znajomość języka na poziomie B2, czyli takim, który pozwala na swobodną komunikację w sytuacjach codziennych. Egzamin składa się z pięciu części: czytania, pisania, testu leksykalno-gramatycznego, słuchania oraz egzaminu ustnego.  Całość rozłożona jest na dwa dni.  Na wyniki egzaminów czeka się około dwóch miesięcy, ponieważ są one sprawdzane częściowo w Polsce, a częściowo w Cambridge.

Inne certyfikaty językowe

Certyfikat IELTS ocenia umiejętności językowe osób, które wybierają się na studia lub do pracy w krajach anglojęzycznych. Egzamin składa się z dwóch modułów: Academic – przeznaczony dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii oraz General Traning – dla osób udających się w celu odbycia stażu lub zdobycia doświadczenia zawodowego. IELTS diagnozuje wszystkie poziomy zaawansowania, wszyscy kandydaci piszą ten sam egzamin, składający się z czterech części: słuchania, czytania, pisania i mówienia. Certyfikat ważny jest dwa lata.