język angielski

Jak nie przesadzić z motywacją?

Jak nie przesadzić z motywacją?

To stwierdzenie brzmi dziwnie, prawda? Obecnie żyjemy w czasach, gdzie bycie ciągle zmotywowanym, efektywnym i odnoszącym sukcesy jest po prostu oczekiwane. Czytamy coraz to nowsze poradniki dotyczące motywacji, wielbimy guru, który odnieśli sukces w chudnięciu, zdobywaniu pieniędzy czy biznesie. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę dążenia do nieustannej motywacji. Jak znaleźć złoty środek?

Jak uczyć się wielu języków jednocześnie?

Jak uczyć się wielu języków jednocześnie?

Z każdej strony słyszy się opinię, że trzeba uczyć się języków. Tylko co to oznacza w praktyce? Ile języków powinieneś opanować? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam, ponieważ tylko Ty możesz ocenić na ile będzie efektywna Twoja nauka w przypadku jednego, dwóch lub …. dziesięciu języków obcych. Istnieje kilka sprawdzonych metod, które pozwalają na zwiększenie skuteczności uczenia się nowych słówek czy gramatyki. Wykorzystaj je, a z pewnością nauka stanie się znacznie prostsza i przyjemniejsza.

Matury językowe

Ponieważ matury coraz bliżej. Dlatego postanowiłem zapytać uczniów ostatnich klas szkół średnich czy zdecydowali się na zdawanie rozszerzonych egzaminów maturalnych z języka obcego.Pytałem zarówno uczniów szkół technicznych, jak i liceów.

Nim przejdę do analizy odpowiedzi jakie udało mi się uzyskać, chciałem pokrótce przypomnieć zasady zdawania egzaminów maturalnych z języka obcego.

Obecnie obowiązkowo zdaje się maturę z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym w części pisemnej oraz w części ustnej bez określenia poziomu. Język obcy jest także przedmiotem dodatkowym na poziomach: rozszerzonym i dwujęzycznym.

W części pisemnej egzamin składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

W części ustnej oceniana jest kompetencja komunikacyjna zdającego. To trudne sformułowanie to po prostu ocena sprawności mówienia i rozumienia w języku obcym. W szczególności: znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Tak więc wiemy już czego mogą spodziewać się uczniowie na maturze. Teraz przedstawię ich stosunek do matur z języka obcego.

W przypadku przyszłych studentów o wyborze przedmiotu decyduje dalsza edukacja. Zdecydowana większość uczniów decyduje się na rozszerzone egzaminy z przedmiotów, które będą później punktowane podczas przyjęć na studia. Przodują tutaj przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka i biologia.

W przypadku uczniów, którzy postanawiają zakończyć edukację na poziomie szkoły średniej, język obcy na maturze jako przedmiot dodatkowy jest o wiele bardziej popularny. Decydujący wpływ na to ma pogląd, iż znajomość języka pomoże w znalezieniu lepiej płatnej pracy. Część uczniów deklarowała wprost, że po szkole będzie chciała wyjechać za granicę i język będzie im potrzebny. Najpopularniejszymi zdawanymi językami są: angielski i niemiecki.

Pewna grupa uczniów odpowiedziała z kolei, że nie zdecydowała się na to, by zdawać dodatkowy język obcy ze strachu. Egzamin maturalny dla każdego człowieka jest niesamowicie stresujący, a zdawanie go w obcym języku ten stres dodatkowo pogłębia.

Ankieta przeprowadzona została wśród uczniów woj. śląskiego i opolskiego.