Nauka języka obcego w grupie czy indywidualna

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego jest nie tylko dodatkową umiejętnością, dzięki której nasze CV wygląda znacznie lepiej. Współcześnie umiejętność porozumiewania się w innym języku jest koniecznością. Bardzo istotna jest przede wszystkim znajomość angielskiego, która pozwala na komunikację z zagranicznymi klientami lub współpracownikami, ale również na zapoznawanie się z wydawanymi na zachodzie artykułami branżowymi, czy korzystanie z programów komputerowych, które nie mają polskiej wersji językowej.

Kursy grupowe

Kursy grupowe są najczęściej wybieranym rodzajem kursów językowych. W zajęciach grupowych najczęściej bierze udział od 3 do kilkunastu osób. Lekcje prowadzone są przez lektora, native speakera lub w systemie zamiennym. Ucząc się w grupie mamy większe szanse na konwersację z różnymi ludźmi, dyskusję w grupie wzajemne wychwytywanie i poprawianie błędów. Dla wielu osób nauka w grupie jest dodatkową motywacją do doskonalenia swoich umiejętności. Ponadto kursy językowe dzielą się na proporcjonalne doskonalenie czytania, pisania, komunikacji i rozumienia ze słuchu. Wszystko to jest niezwykle istotne w kontekście zdawania egzaminów certyfikacyjnych.

Nauka indywidualna

Innym typem nauki języka obcego jest uczestnictwo w zajęciach indywidualnych. W takim przypadku program nauczania jest dostosowany do kursanta i cała uwaga nauczyciela skupia się głównie na nim. Intensywność nauki, dokładna liczba godzin oraz tematyka, na którą kładziony będzie największy nacisk ustalana jest indywidualnie z słuchaczem. Bez względu na rodzaj kursu jaki wybierzemy bardzo ważne jest samozaparcie i praca w domu. Niezależnie od tego jak dobry jest nauczyciel, nie możemy oczekiwać cudu. Nauka języka wymaga systematycznej pracy i czasu.

Najskuteczniejsze metody nauki języka

Nauka języka w szkole językowej to jedynie początek niesamowitej przygody. Aby sprawnie posługiwać się językiem obcym, oprócz zajęć z lektorem lub native speakerem konieczna jest nauka własna. Ta zasada jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy chodzi o przyswajanie słownictwa, zwrotów i wyrażeń. Technik nauki jest wiele, my prezentujemy kilka naszym zdaniem najciekawszych.

Skojarzenia i wyobraźnia

Nauka języka poprzez przysłowiowe zakuwanie na niewiele się zda. Być może napiszesz test gramatyczny na piątkę, ale możesz mieć duże trudności z komunikacją. Poznane słowa i wyrażenia warto powtarzać krótko, a często. Jednakże najlepszy, sposobem przyswajania jest poruszanie wyobraźni. W tym celu można grać z samym sobą w skojarzenia. Zapisz słówko i wokół niego wypisz wszystkie inne słowa, które Ci się z nim kojarzą. Nie zastanawiaj się zbyt długo, zdaj się na podświadomość.  Innym świetnym sposobem, które zapełni czas stania w kolejce jest wyobrażanie sobie słówka, które zmniejsza wymiary, kolory, rysuje się w twojej głowie. Ciekawą aczkolwiek czasochłonną metodą jest także tworzenie mapy myśli. Na kartce zapasuje się jedno słowo, a następnie narysuj rozgałęzienia tego słówka.

Fiszkowy zawrót głowy

Fiszki wracają do łask. Ich posiadanie nie wiąże się już z wycinaniem małych karteczek i zapisywaniem na nich słówek, ponieważ istnieje wiele aplikacji, które można zainstalować na telefonie, tablecie lub laptopie. Dużym ich plusem jest fakt, że istnieją programy, które zaopatrzone są dodatkowo w poprawną wymowę. Innym sposobem używania fiszek jest obklejenie domu karteczkami z nazwami przedmiotów. Im częściej się je ogląda, tym szybciej i efektywniej zapamiętuje się ich nazwę. Warto również przechodząc obok przedmiotu, lub korzystając z niego wypowiadać na głos obcobrzmiącą nazwę.

Kiedy zacząć uczyć dziecko języka obcego?

Rozwój dziecka cechuje niesamowita dynamika. Dlatego stwierdzenie szybko się uczą, nie jest żadną nowością. Maluchy szybko nabywają nowe umiejętności i przyswajają wiedzę. Cechuje je szczególna łatwość przyswajania prostych rymowane i wierszyków. Mamy, nianie i przedszkolanki wykorzystują tę umiejętność, ucząc dzieci recytować i śpiewać, po to aby powiększyć ich zasób słownictwa oraz ćwiczyć aparat mowy. W ten sam sposób wprowadzany jest drugi, obcy język.

Teoria rozwoju językowego

Według naukowców dzieci uczą się języków obcychna dwa sposoby: symultaniczny i następczy. Pierwszy dotyczy dzieci dwujęzycznych. Dwujęzyczność nie jest jedynie następstwem tego że maluch wychowuje się w rodzinie, w której rodzice pochodzą z różnych krajów. Jej warunkiem jest wprowadzenie nauki drugiego języka przed 3 rokiem życia. Drugi typ, czyli następczy może dotyczyć dzieci w każdym wieku. Ten model zakłada wprowadzenie drugiego języka w momencie, kiedy język ojczysty został opanowany na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

Kiedy rozpocząć naukę

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę języka obcego. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia dziecka, dlatego tak ważna jest jego uważna obserwacja. Jeżeli maluch nie jest zainteresowany tą dziedziną, warto decyzję o zapisaniu go na zajęcia językowe odłożyć najpóźniej. Kiedy nadejdzie dzień rozpoczęcia nauki, warto pamiętać o kilku istotnych zasadach. Nawet jeśli przygoda z językiem rozpoczyna się w wieku późno przedszkolnym, warto od samego początku przyzwyczajać je do dźwięków w obco dla niego brzmiących językach. W ten sposób dziecko opanowuje umiejętność opanowywania różnych akcentów. Dobrze jeżeli dziecko ma zapewnione jak najbardziej zróżnicowane formy nauki. Należy pokazać dziecku, że języki obce to świetna zabawa, a nie przykry szkolny obowiązek.

Certyfikat z języka angielskiego

Wytyczne jak należy sprawdzać stopień zaawansowania w nauce języka obcego, zostały opracowane przez Radę Europy i opublikowane w dokumencie „Europejski system opisu i kształcenia językowego”. Skala CEFR pozwala na określenie poziomu zaawansowania według jednego standardu oraz na porównanie ze sobą egzaminów z kilku języków. Skala składa się z następujących poziomów A1 i A2 opisują słuchacza początkującego, B1 i B2 -samodzielnego, natomiast C1 i C2 - zaawansowanego. Do egzaminu warto przystąpić po ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

Certyfikaty Cambridge ESOL

Certyfikaty Cambridge ESOL to najbardziej znane certyfikaty językowe na świecie. Wydawane są przez Uniwersytet Cambridge od blisko 100 lat. Za przeprowadzanie ich w Polsce odpowiedzialny jest British Council. Oferowane egzaminy różnią się od siebie poziomem trudności. Pierwszym poważnym certyfikatem jest FCE, który potwierdza znajomość języka na poziomie B2, czyli takim, który pozwala na swobodną komunikację w sytuacjach codziennych. Egzamin składa się z pięciu części: czytania, pisania, testu leksykalno-gramatycznego, słuchania oraz egzaminu ustnego.  Całość rozłożona jest na dwa dni.  Na wyniki egzaminów czeka się około dwóch miesięcy, ponieważ są one sprawdzane częściowo w Polsce, a częściowo w Cambridge.

Inne certyfikaty językowe

Certyfikat IELTS ocenia umiejętności językowe osób, które wybierają się na studia lub do pracy w krajach anglojęzycznych. Egzamin składa się z dwóch modułów: Academic – przeznaczony dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii oraz General Traning – dla osób udających się w celu odbycia stażu lub zdobycia doświadczenia zawodowego. IELTS diagnozuje wszystkie poziomy zaawansowania, wszyscy kandydaci piszą ten sam egzamin, składający się z czterech części: słuchania, czytania, pisania i mówienia. Certyfikat ważny jest dwa lata.

Praca za granicą

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku, emigracja zarobkowa stała się wśród Polaków szalenie popularna. Wg danych statystycznych z Polski wyjechało grubo ponad 2 miliony osób w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Wśród pozostałych Polaków w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, blisko 20% deklaruje chęć wyjazdu.

Dlaczego wyjeżdżamy?

Głównym powodem są oczywiście kwestie ekonomiczne. W zależności od wykonywanego zawodu oraz kraju, w którym świadczy się pracę, zarobki mogą być 2-10 razy wyższe niż w Polsce. Pozostałe przyczyny wyjazdów to: wyższy standard życia, lepsze warunki socjalne, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, korzystniejszy system podatkowy i przyjazna administracja publiczna. Tak więc pomimo otwartych już kilkanaście lat granic, emigracja Polaków nie ustabilizowała się, a ciągle wzrasta.

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Najliczniejszą grupą zawodową pracującą poza granicami naszego kraju są budowlańcy. Znajdują oni zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Belgii. Kolejną grupę stanowią tzw. „złote rączki” czyli ślusarze, hydraulicy ale też spawacze, monterzy itp.. Zatrudnienie znajdują oni w krajach wyszczególnionych powyżej, ale także w Szwajcarii i krajach skandynawskich. Na południe Europy, ale także do krajów Beneluxu oraz Niemiec wyjeżdżają pracownicy sezonowi. Pracują oni przy zbiorach owoców oraz w branży hotelarskiej. Dużą grupę stanowią także pracownicy szeroko pojętej opieki zdrowotnej. Zarówno lekarze i pielęgniarki, jak również osoby zatrudniane do opieki nad osobami starszymi. Głównymi kierunkami dla specjalistów w tych dziedzinach są Niemcy, Austria, Norwegia i Wielka Brytania.

Kto chce wyjechać za pracą?

30% ludzi młodych do 35 roku życia, posiadających średnie lub podstawowe wykształcenie. 24% ludzi zarabiających najmniej czyli poniżej 2tysięcy złotych 53% uczniów i studentów rozważa możliwość wyjazdu.

Dokąd chcemy wyjechać?

34% deklaruje chęć wyjazdu do Niemiec, 18% do Wielkiej Brytanii, 6% do Holandii, 5% do Hiszpanii a 4% do Norwegii. W ostatnich latach tendencje te bardzo się zmieniły, bo jeszcze 3 lata temu roku 30% badanych wybrałoby Wielką Brytanię, 23% Holandię a 10% Norwegię.

Podsumowanie

Jako szkoła językowa nie chcemy nikogo namawiać ani do wyjazdu, ani do pozostania w naszym kraju. Jednak jeśli decydujecie się na emigrację czasową lub stałą, miejcie na uwadze, że w wielu krajach podstawowym wymogiem otrzymania pracy jest znajomość języka. Jest to warunek konieczny szczególnie, gdy w ramach pracy będziecie musieli komunikować się z innymi ludźmi. Język będzie również jednym z podstawowych wymogów przed otrzymaniem awansu. Tak więc zainwestujcie w siebie przez wyjazdem i postarajcie się jak najlepiej poznać język kraju do którego chcecie się wybrać. My Wam w tym pomożemy.

Matury językowe

Ponieważ matury coraz bliżej. Dlatego postanowiłem zapytać uczniów ostatnich klas szkół średnich czy zdecydowali się na zdawanie rozszerzonych egzaminów maturalnych z języka obcego.Pytałem zarówno uczniów szkół technicznych, jak i liceów.

Nim przejdę do analizy odpowiedzi jakie udało mi się uzyskać, chciałem pokrótce przypomnieć zasady zdawania egzaminów maturalnych z języka obcego.

Obecnie obowiązkowo zdaje się maturę z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym w części pisemnej oraz w części ustnej bez określenia poziomu. Język obcy jest także przedmiotem dodatkowym na poziomach: rozszerzonym i dwujęzycznym.

W części pisemnej egzamin składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

W części ustnej oceniana jest kompetencja komunikacyjna zdającego. To trudne sformułowanie to po prostu ocena sprawności mówienia i rozumienia w języku obcym. W szczególności: znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Tak więc wiemy już czego mogą spodziewać się uczniowie na maturze. Teraz przedstawię ich stosunek do matur z języka obcego.

W przypadku przyszłych studentów o wyborze przedmiotu decyduje dalsza edukacja. Zdecydowana większość uczniów decyduje się na rozszerzone egzaminy z przedmiotów, które będą później punktowane podczas przyjęć na studia. Przodują tutaj przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka i biologia.

W przypadku uczniów, którzy postanawiają zakończyć edukację na poziomie szkoły średniej, język obcy na maturze jako przedmiot dodatkowy jest o wiele bardziej popularny. Decydujący wpływ na to ma pogląd, iż znajomość języka pomoże w znalezieniu lepiej płatnej pracy. Część uczniów deklarowała wprost, że po szkole będzie chciała wyjechać za granicę i język będzie im potrzebny. Najpopularniejszymi zdawanymi językami są: angielski i niemiecki.

Pewna grupa uczniów odpowiedziała z kolei, że nie zdecydowała się na to, by zdawać dodatkowy język obcy ze strachu. Egzamin maturalny dla każdego człowieka jest niesamowicie stresujący, a zdawanie go w obcym języku ten stres dodatkowo pogłębia.

Ankieta przeprowadzona została wśród uczniów woj. śląskiego i opolskiego.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym?

Rozmowa kwalifikacyjna to jedno z tych wydarzeń, które powoduje u nas dużą dawkę stresu. Zwłaszcza jeżeli chcemy dobrze wypaść przed osobą rekrutującą i bardzo nam zależy na nowym stanowisku, a dodatkowo – gdy jest ona przeprowadzona w języku obcym. Warto wtedy pamiętać o kilku prostych zasadach, by swobodnie porozmawiać z rekruterem i celnie odpowiadać na pytania.