Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego

 
 
Cuba.png

akademia umiejętności ict

 • wszystkie kompetencje cyfrowe (z zakresu DIGCOMP)

 • aż 128 godzin nauki

 • różne poziomy zaawansowania (A-C)

 • grupy max 8 osobowe

 • podręczniki i inne materiały w cenie

 • CERTYFIKATY!


AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

cuba (1).jpg
 • język angielski

 • język niemiecki

 • język francuski

 • 2 lub 4 semestry nauki (po 60h)

 • różne poziomy zaawansowania (A-C)

 • grupy maksymalnie 12 osobowe

 • podręczniki w cenie

 • CERTYFIKATY!


DLA KOGO

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
• mają 25 lat i więcej;
• zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego (zgodnie z KC);
• z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach oferowanych w Projekcie.
• należą do jednej z grup defaworyzowanych:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców)