Wakacyjny konkurs fotograficzny

Plakat---konkurs.jpg
 

Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego

 1. Organizatorem Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego - zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest Szkoła Języków Obcych LEVEL (SJO LEVEL), ul. Helska 13/6, 44 100 Gliwice, właściciel konta Szkoła Języków Obcych LEVEL (@szkolalevel) w serwisie społecznościowym Facebook, zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 2. Każda osoba spełniająca warunki, o których mowa w punktach od 7 do 10 niniejszego regulaminu staje się „Uczestnikiem” konkursu
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wykonanego zdjęcia i publikację wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zaprezentowana praca konkursowa nie narusza praw autorskich, majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Celem “Konkursu” jest wybór trzech najciekawszych zdjęć wykonanych przez „Uczestników” podczas jego trwania
 6. Adresatem “Konkursu” są dotychczasowi oraz nowi uczniowie Szkoły Języków Obcych LEVEL oraz wszyscy użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook, którzy oznaczyli profil Organizatora w serwisie Facebook jako „Lubię to”.
 7. Konkurs trwa od 01.06.2017 do 31.08.2017r. Chęć udziału w konkursie uczestnik musi zgłosić w sekretariacie SJO LEVEL w terminie do 17.05.2017r. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania zapisów na udział w konkursie maksymalnie do dnia 26.05.2017r.
 8. Udział w “Konkursie” możliwy jest po wykonaniu zdjęcia przedstawiającego chorągiewkę z logo Szkoły Języków Obcych LEVEL w dowolnym miejscu, w którym spędza się wakacje.
 9. Chorągiewka oraz logo Szkoły Języków Obcych Level muszą być doczne na zdjęciu.
 10. Gotowe zdjęcie wraz z danymi autora: imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu należy wysłać na adres bytom@level.edu.pl do dnia 31.08.2017r.,
 11. Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone / udostępnione na naszej stronie internetowej na Facebook’u.
 12. Udział w konkursie jest nieodpłatny; Organizator nie przewiduje wynagrodzenia z tytułu udziału w Konkursie.
 13. Organizator przewiduje nagradzanie Uczestników konkursu .
 14. Spośród zdjęć zostanie wybrane jedno najciekawsze oraz dwa wyróżnione. Oceniana będzie oryginalność i walory estetyczne zgłoszonych zdjęć.
 15. Autor, którego zdjęcie zajmie pierwsze miejsce w konkursie, zostanie nagrodzony darmowym, semestralnym kursem dowolnego języka dostępnego z oferty kursów grupowych SJO Level w roku szkolnym 2017/2018. Warunkiem uczestnictwa w darmowym kursie jest ilość osób w grupie, która nie może być mniejsza niż 7 osób oraz nie większa niż 12 osób. Nagroda nie obejmuje lekcji indywidualnych oraz kursów wakacyjnych.
 16. Autor, którego zdjęcie otrzyma drugie miejsce w konkursie otrzyma voucher o wartości 300zł, do wykorzystania na dowolny kurs językowy z oferty kursów grupowych SJO Level w roku szkolnym 2017/2018. Warunkiem wykorzystania vouchera jest ilość osób w grupie, która nie może być mniejsza niż 7 osób oraz nie większa niż 12 osób. Nagroda nie obejmuje lekcji indywidualnych oraz kursów wakacyjnych.
 17. Autor, którego zdjęcie zajmie trzecie miejsce w konkursie otrzyma darmowy komplet podręczników (książka ucznia oraz zeszyt ćwiczeń) do nauki języka obcego, z których będzie mógł korzystać podczas kursu językowego w SJO LEVEL w roku szkolnym 2017/2018.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 września 2017r. na stornie internetowej www.level.edu.pl oraz www.facebook.com/szkolalevel, a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną, lub w wiadomości wysłanej poprzez serwis społęcznościowy Facebook.
 19. Regulamin wchodzi z dniem umieszczenia go na stronie „Organizatora”: www.level.edu.pl