Egzamin ósmoklasisty - czym to się je?

W tym roku czeka nas kolejny przełom w systemie nauczania wprowadzonym przez reformę szkolnictwa. Oczywiście dla większości z nas, najbardziej drastycznym i widocznym jej skutkiem jest likwidacja gimnazjów oraz zastąpienie ich ośmioletnią szkołą podstawową. Ale czy to koniec zmian?

Jak można było przypuszczać zmiany nie ominęły też egzaminu kończącego naukę na poziomie podstawowym. Egzamin Gimnazjalny, dotychczasową zmorę uczniów, w roku szkolnym 2018/19 zastąpi Egzamin Ósmoklasisty. To pociąga za sobą kilka pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.

Jakich przedmiotów dotyczy egzamin ósmoklasisty?

Poza językiem polskim i matematyką uczniowie podejdą do egzaminu z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Co ważne: język musi zostać wybrany przez rodziców w imieniu ucznia do 30 września 2018. W kolejnych latach (od 2021r.) dojdzie jeszcze egzamin z czwartego przedmiotu wybranego spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Nas oczywiście najbardziej interesują języki obce.

Jak wygląda egzamin językowy?

Egzamin będzie miał formę pisemną. Na jego ukończenie uczeń będzie miał 90 minut, podczas których sprawdzane będą rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych.

Co się zmienia?

W stosunku do egzaminu gimnazjalnego zachowany został poziom egzaminu (A2/A2+). Jest to o tyle istotne, że ósmoklasiści podejdą do egzaminu o rok wcześniej od gimnazjalistów. W 2019 egzamin przeprowadzany będzie za to wyłącznie na poziomie podstawowym, poziom rozszerzony pojawi się dopiero w latach kolejnych.

Dobrą informacją dla wielu uczniów jest wydłużenie czasu jego trwania z 60 do 90 minut.

Czy jest obowiązkowy?

Tak, do egzaminu muszą przystąpić wszyscy uczniowie kończący naukę na poziomie podstawowym. Egzaminu nie można nie zdać, jednak jego wynik wpływa na rekrutację na poziomie szkoły średniej. Z egzaminu zwolnieni będą ósmoklasiści – laureaci olimpiad językowych.

Czy jest trudny?

Niestety tak. Według analizy przeprowadzonej przez OXFORD University Press egzamin nie jest łatwiejszy od egzaminu gimnazjalnego (a biorąc pod uwagę wiek ucznia może być subiektywnie nawet trudniejszy). Eksperci zwracają uwagę na zbyt mały nacisk kładziony podczas nauki na rozumienie kontekstu wypowiedzi; egzamin faworyzuje za to wyszukiwanie „szczegółowych informacji w treści”.

Na podstawie wyników egzaminów próbnych poziom określono jako „trudny” (przedostatni w skali).

Niestety subiektywne odczucia zdających wydają się to potwierdzać. Warto zatem pomyśleć o przygotowaniu do egzaminu już wcześniej.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty?

Egzamin z języka obcego w 2019 odbędzie się 17 kwietnia. Sesja poprawkowa 4 czerwca, natomiast wyniki będą znane 14 czerwca 2019.

Przydatne informacje:

Kursy językowe dla dzieci

Kursy językowe dla młodzieży

Informator egzaminu ósmoklasisty (strona CKE)

Analiza wyników próbnych (strona OXFORD University Press)