Young girl meditating learning different languages
 

Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego

 
 

Zdobądź mistrzowskie umiejętności językowe!

Szkolenie z 85% lub 100% dofinansowaniem

Learning rnglish with new technology concept. Man holding a tablet computer

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język francuski

 • 2 lub 4 semestry nauki (po 60h)

 • różne poziomy zaawansowania (A-C)

 • grupy maksymalnie 12 osobowe

 • podręczniki w cenie

 • CERTYFIKATY!


Możesz również wziąć udział w szkoleniu IT


akademia umiejętności ict

 • wszystkie kompetencje cyfrowe (z zakresu DIGCOMP)

 • aż 128 godzin nauki

 • różne poziomy zaawansowania (A-C)

 • grupy max 8 osobowe

 • podręczniki i inne materiały w cenie

 • CERTYFIKATY!

Young woman can't handle workload working on many computers

thinking man with question mark looking up

DLA KOGO?

Dla kursów językowych:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
• mają 25 lat i więcej;
• zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego (zgodnie z KC);
Dla kursów IT, zajrzyj na stronę organizatora


Projekt skierowany jest do osób zamieszkujący lub pracujacych na terenie Ślaska. Uczestnicy będą mogli skorzystać z Akademii umiejętności językowych oraz Akademii umiejetności ICT.

Projekt realizowany będzie do 29 lutego 2020 roku.


Po zakwalifikowaniu się do Projektu i ocenie potrzeb szkoleniowych Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

Akademia umiejętności językowych – szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na każdym poziomie zaawansowania:
• każdy Uczestnik może skorzystać z 2 semestrów nauki języka, co pozwala na realne podniesienie kwalifikacji językowych. Po ukończonych 2 semestrach i zdanym egzaminie zewnętrznym Uczestnik może przystąpić do kolejnych 2 semestrów nauki tego samego języka na wyższym poziomie;
• zajęcia będą się odbywać w grupach max. 12-os., 2-3 razy w tygodniu po max. 4 h lekcyjne;
• każdy Uczestnik po ukończeniu 2 semestrów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. TELC, TOEIC lub BULATS);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zgodne z poziomem zaawansowania (po 1 na semestr).

Akademia umiejętności ICT – szkolenia z kompetencji cyfrowych w ramach obszarów DIGCOMP, na każdym poziomie zaawansowania:
• Rama kompetencji cyfrowych DIGCOMP umożliwia nabycie łącznie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów: Informacja (16 h), Komunikacja (16 h), Tworzenie treści (64 h), Bezpieczeństwo (16 h), Rozwiązywanie problemów (16 h);
• każdy Uczestnik może skorzystać z max. 128 h lekcyjnych nauki;
• zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 8-os., 2-3 razy w tygodniu po 4 h lekcyjnych lub weekendowo po 8 h lekcyjnych;
• Uczestnikom szkoleń z kompetencji cyfrowych przysługuje: w przypadku zajęć prowadzonych w trybie 4h przerwa kawowa, a w trybie 8h przerwa kawowa i lunch;
• każdy Uczestnik po ukończeniu szkolenia z każdego z obszarów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub ECDL);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis) i pendrive.Szczegółowych informacji i zapisów na szkolenie szukaj kontaktując się z naszym biurem w Bytomiu.