Bezpłatne kursy językowe dla mieszkańców Gliwic

TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic.

Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz szkoleń ICT (komputerowe) w wymiarze 40 godzin prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem ECDL Base lub równoważnym.

Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Zapisz się na bezpłatny kurs językowy

Kurs zawiera 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy LEVEL.

Do wyboru zajęcia z języka:

  • angielskiego,

  • niemieckiego,

  • francuskiego,

zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

Każdy kandydat ubiegający się o uczestnictwo w kursie językowym ma obowiązek podejść do testu kwalifikującego w celu ustalenia poziomu umiejętności.

Organizator:

Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4

 
EFS_POZIOM_kolor.jpg

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.